Hoe werkt circulariteit?

24 mei 2022

Een circulaire economie draait om het behouden van de waarde van producten, onderdelen en grondstoffen. Het circulaire model gaat er namelijk vanuit dat wat nu producten zijn, later grondstoffen oplevert. Oftewel het hergebruiken van grondstoffen, zodat deze nooit op gaan en afval eigenlijk niet of nauwelijks bestaat. In de natuur werk het ook zo. Daar bestaat geen afval, maar draait het om oneindige kringlopen. Het afval van de ene soort, is een voedselbron voor de andere soort. Dingen groeien, gaan dood en voedingsstoffen vloeien daardoor weer veilig terug in de bodem. Dit wordt ook wel ‘’The Circle of Life’’ genoemd.

Meer aandacht voor circulariteit

Wij, mensen, zijn gewend om lineair te consumeren. Wat dat inhoudt? Simpelweg we nemen wat we willen, we gebruiken of maken het en we gooien het weg. Een nieuwe telefoon komt uit, dus de oudere versie wordt weggegooid. De wasmachine gaat stuk en er komt een nieuwe voor in de plaats. Iedere keer dat we deze keuze maken, doen we een beroep op onze eindige voorraad grondstoffen. Deze grondstoffen worden alsmaar schaarser en de afvalbergen blijven groeien. Tuurlijk is het niet allemaal zo zwart-wit en dragen we nu echt al wel bij aan een groenere wereld. Wanneer u iets koopt via Marktplaats, bij de kringloopwinkel of omdat u het overneemt van de buurvrouw, doet u aan hergebruiken. Laat u iets repareren omdat het nog goed genoeg is voor gebruik? Ook dan denkt u groen. De eerste stappen naar een volledig circulaire economie zijn gezet, maar om dit in 2050 volledig voor elkaar te krijgen is er nog meer nodig dan dit.

 

Circulair denken en doen

Als we inzien dat het circulaire model van Moeder Natuur werkt, waarom passen wij dan niet onze manier van werken en doen aan? Zo kunnen ook wij, als mens, functioneren in een circulaire wereld. Tijd om te schakelen naar een duurzaam en circulair systeem, waarbij we meer respect hebben voor de samenleving en ecologie.

Om een duidelijker beeld te krijgen op welke manier we het gebruik van primaire grondstoffen kunnen verminderen, maken we gebruik van een ‘9R-model’. Hierin zijn de verschillende strategieën uitgewerkt die invloed hebben op het gebruik van grondstoffen. Hoe hoger de ‘R’ in het model staat, hoe meer grondstoffen er in het beginsel worden gebruikt, waardoor de milieudruk verlaagd wordt. Het ‘9R-model’ is gebaseerd op een ander model en toepast op de situatie van Kruiziga.nl[1].

 

Om te beginnen staat altijd de vraag voorop of de aanschaf van een product of het gebruik van een bepaalde grondstof überhaupt wel nodig is. Zo niet? Laat het dan achterwege (Refuse). Vervolgens kijken we naar hoe we producten, haar onderdelen en haar verpakkingsmaterialen opnieuw kunnen uitvinden en ontwerpen, zodat deze (volledig) opnieuw ingezet kunnen worden. We hebben hier over het Rethinking proces. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om milieuvriendelijke en volledig composteerbare verpakkingen te produceren. Dan kan er altijd gezegd worden: ‘’Bij het maken van dit product zijn geen waardevolle grondstoffen verloren gegaan’’. Bij producten zoals telefoons en wasmachines werkt dit natuurlijk wel even anders. Hierbij moeten we kijken naar waardevolle onderdelen zoals metalen en kunststoffen die hun kwaliteit behouden en bruikbaar blijven. Zo kunnen de producten van vandaag, grondstoffen leveren voor morgen.

 

In plaats van de ‘’aanschaffen en weggooien’’ cultuur, is het tijd om een aanpak te hanteren waarbij we terugbrengen en vernieuwen. Producten en onderdelen zullen zo worden ontworpen zodat:

  • - Grondstoffen efficiënter gebruikt worden tijdens de productie en het gebruik van producten. (Reduce)
  • - Producten en materialen in dezelfde functie door een andere gebruiker nogmaals gebruikt kunnen worden en dus een hogere tweedehands waarde hebben. (Reuse)
  • - Producten meerdere keren gehuurd kunnen worden voor een kortere periode. (Rent)
  • - Kapotte producten kunnen worden gerepareerd voor gebruik in zijn oude functie. (Repair)
  • - Producten makkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden en opgeknapt of gemoderniseerd kunnen worden tot nieuwe producten (Refurbish).
  • - Materialen van kapotte producten herbruikbaar zijn voor een ander doel. (Repurpose)
  • - Materialen verwerkt kunnen worden tot grondstoffen dezelfde of laagwaardigere kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof. (Recycle)

 

Kortom, met goed gekozen basismaterialen creëren we een ontleen, maak en hergebruik concept, waarbij de afvalberg nog maar zeer beperkt zal zijn en het gebruik van nieuwe grondstoffen gereduceerd kan worden.

U merkt waarschijnlijk al dat de letter R een centrale rol speelt bij alle elementen op het gebied van circulariteit. De ‘9 R’en’ vormen samen een model die de verschillende mogelijkheden van circulariteit beschrijven. Van Reduce tot Refuse en van Repair tot Repurpose, elk van deze elementen kan een rol spelen in het circulaire beleid binnen uw businessmodel. 

 

hoe werkt circulariteit

 

 

 

Wat werkt dan wel?

Een overweging, die steeds meer gemaakt wordt, is het eigendom van materialen anders te organiseren. Stelt u zich eens voor dat we nooit meer eigenaar worden van producten, maar dat we ze ‘’huren’’ van de producenten. Als we producten ontwerpen die na gebruik steeds weer terugkomen bij de producent, dan kunnen de technische materialen gefilterd worden voor oneindige recycling en de biologische materialen kunnen weer een bijdrage leveren aan de kwaliteit van land- en akkerbouw. Als deze materialen dan ook nog gemaakt en vervoerd kunnen worden door middel van hernieuwbare energie, dan is er sprake van een model dat op de lange termijn welvaart garandeert.

De nadruk ligt niet langer op het bezit van producten, maar op de diensten die het product levert. Een goed voorbeeld is de auto. In het huidige economische systeem wordt de koper eigenaar van het product. Wanneer de auto stuk gaat en niet meer te repareren is, gaat hij samen met vele andere auto’s de afvalberg op en wordt er een nieuwe auto aangeschaft. Wanneer er sprake zou zijn van een circulaire economie, blijft de producent eigenaar van de auto en koopt de consument alleen de dienst. Er is dan dus sprake van leasen. In dit geval heeft de producent er wel voordeel bij dat een product zo lang mogelijk mee gaat, eenvoudig hersteld kan worden en de onderdelen hergebruikt kunnen worden. Hoe langer het product, of onderdelen daarvan, meegaat, des te lang kan de producent de dienst hiervan blijven verkopen. Als de auto geen dienst meer doet voor degene die dit aangeschaft heeft, komt het product weer terug bij de producent waardoor de kringloop sluit.

 


Kruizinga.nl en circulariteit

Leuk, dat we kunnen vertellen wat circulariteit is, hoe we het zouden moeten aanpakken en wat zou kunnen werken, maar wat doet Kruizinga.nl zelf aan circulariteit? Bij Kruizinga.nl is het mogelijk om product op diverse, circulaire mogelijkheden aan te schaffen. Zo bieden wij naast nieuwe opslag- en transportmiddelen ook gebruikte producten aan en kunt u ervoor kiezen om een deel van ons assortiment te huren. Meerdere onderdelen die voorkomen in het ‘9 R-model’, namelijk Rent, Reuse, Refurbish en Repair, worden toegepast binnen Kruizinga.nl. In sommige gevallen krijgt Kruizinga.nl opslag- en transportmiddelen binnen die nog goed zijn voor tweedehands gebruik, maar wel een kleine opknapbeurt nodig hebben. In dit geval worden de goederen goed nagekeken en indien nodig hersteld. Denk bijvoorbeeld aan een rolcontainer die nog in zeer goede staat verkeerd, maar waarbij een wiel mist.

In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat we te maken krijgen met producten die eigenlijk niet meer bruikbaar zijn, in dat geval zorgen we ervoor dat de materialen gescheiden worden en op de juiste manier gerecycled worden.

 

Kruizinga.nl biedt dus gebruikte opslag- en transportmiddelen aan, maar hoe komen wij aan deze goederen? Wij geven u de mogelijkheid om overtollige opslag- en transportmiddelen aan ons aan te bieden waarvoor u vervolgens een vergoeding ontvangt. Zo staan deze materialen niet onnodige bij u in een hoek te verouderen, maar kan Kruizinga.nl ze opnieuw aanbieden in de markt waardoor we de kringloop in stand houden. U kunt dus zelf op deze manier bijdragen aan het in stand houden van de kringloop én het levert u iets op.

 

Wat levert circulariteit op?

Als we meer in een circulaire economie zouden leven, heeft dit niet alleen een goed effect op de planeet, maar brengt dit ook financieel de nodige voordelen met zich mee. Voor uzelf maar uiteindelijk ook voor meerdere partijen. Wanneer we de bronnen in de gehele waardeketen efficiënter maken, kunnen we de behoefte naar materialen en grondstoffen verminderen. Dit levert uiteindelijk weer geld op, wat vervolgens geïnvesteerd kan worden in bedrijven en nieuwe processen om verder te kunnen blijven door ontwikkelen.

 

Het goede nieuws is dat er al veel bedrijven zijn die deze manier van werken toepassen en bezig zijn met initiatieven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Maar het belangrijkste aspect om dit model succesvol te laten zijn, is het onderling samenwerken van bedrijven. Niet één bedrijf kan deze verandering in gang zetten, maar meerdere bedrijven die samenwerken en elkaar daarin ondersteuning bieden kunnen dit wel.


Hoe kan Kruizinga.nl u helpen?

Bij Kruizinga.nl zijn we bekend met hoe circulariteit werkt en weten we hoe dat toegepast kan worden in omgevingen waar opslag- en transportmiddelen gebruikt worden. Heeft u vragen? Wilt u advies? Of heeft u een interessant aanbod voor Kruizinga.nl? Neem dan contact met ons op en wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden.

 

[1] Gebaseerd op de R-ladder van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving, 2018).

 

 

 

 


Lees meer..

In zes stappen naar een veilige werkomgeving

12 mei 2022

Lees het volledige bericht

De onverwachte gevaren in een magazijn

29 maart 2022

Lees het volledige bericht

Ontmoet onze nieuwe specialisten bij Kruizinga.nl

15 maart 2022

Lees het volledige bericht