Bedrijven komen sterker uit de crisis

19 januari 2021

Kruizinga.nl heeft onderzoek gedaan naar bedrijven die actie hebben ondernomen om zo goed mogelijk met de coronacrisis om te gaan. Uit het onderzoek bleek dat veel bedrijven sterker uit de crisis komen. In dit persbericht zal hier meer over worden verteld.

Wapenveld, 19 januari 2021

 

Actieve aanpak coronacrisis heeft blijvend positief effect op de bedrijfsvoering

Veel bedrijven komen sterker uit de crisis

 

Bedrijven die actief maatregelen hebben genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden, verwachten daar blijvend positieve gevolgen van te zullen ondervinden. Dat blijkt uit onderzoek* van Kruizinga.nl. Bijna driekwart van de respondenten, werkzaam bij bedrijven met veel opslag en goederenbewegingen, geeft aan dat hun bedrijf direct in maart en april 2020 actie heeft ondernomen. Belangrijkste actiepunten waren: kritischer naar kosten kijken, slimmer gaan werken, beter organiseren en taken anders verdelen. De positieve effecten blijken groot te zijn: bijna 43% van de bedrijven verwacht zelfs beter uit de crisis te komen dan toen ze er in gingen. Volgens Boris Vildósola Bustos, Managing Director bij Kruizinga.nl, is er aan de vooravond van een mogelijke derde golf veel te leren van bedrijven die de crisis succesvol hebben aangepakt. “Als je kijkt hoe anderen het hebben gedaan kun je er zelf ook sterker uitkomen. We willen onze klanten daar verder bij gaan helpen”.

 

Alles ter discussie durven stellen

''Het belangrijkste”, stelt Vildósola Bustos, “is om op een positieve manier anders naar je situatie te kijken. Bijna 90% van de mensen, die aangeeft er naar verwachting beter uit te zullen komen, heeft dat gedaan en gekeken naar de kansen en de mogelijkheden. Men heeft zaken veranderd die al lang aangepakt hadden moeten worden, er zijn nieuwe markten aangeboord, nieuwe producten en diensten in het assortiment opgenomen en er is afscheid genomen van niet-rendabele producten. Bijna driekwart verwacht, dat als men deze werkwijze vasthoudt het bedrijf na de crisis nog succesvoller zal zijn.”

 

 

Positief effect op de werksfeer

Op kosten letten, slimmer werken, werk beter organiseren en taken anders verdelen heeft er ook voor gezorgd dat men binnen de ondervraagde organisaties op een andere manier is gaan samenwerken. Men geeft aan niet alleen kostenbewuster en efficiënter te werken dan voorheen maar ook dat men, volgens bijna de helft van de ondervraagden, een beter team is geworden. Ook werkt men met meer plezier en neemt men makkelijker taken van elkaar over. Dat heeft ook effect op de omgang met klanten, want de klanttevredenheid is bij 74% gelijk gebleven of zelfs gestegen. Een vijfde van de bedrijven geeft aan dat ze een hoger cijfer van hun klanten krijgen, dat het contact met klanten beter is geworden en dat men vaker complimenten krijgt. “Je ziet”, zegt Vildósola Bustos,” dat medewerkers nu veel meer betrokken zijn bij het wel en wee van de organisatie. Verder zien we dat er vaker en meer open met elkaar wordt gecommuniceerd over wat er verbeterd kan worden. Het bedrijfsbelang is een gedeeld belang geworden. Zoiets gaat niet vanzelf, dat moet je in gang zetten door je organisatie aan te passen.”

 

Succesvolle maatregelen top tien

Volgens Vildósola Bustos zijn uit het onderzoek wijze lessen te leren: “Van de meest succesvolle maatregelen hebben we een top tien samengesteld. Daarmee kun je de coronacrisis beter het hoofd bieden, ongeacht de sector waarin je actief bent.”

 

1. Kijk positief op een andere manier naar je situatie en stel alles ter discussie; de markt, de producten en diensten, klanten en leveranciers en durf beslissingen te nemen.

2. Betrek alle medewerkers bij het proces, communiceer veel en open, stimuleer dat men onderling meedenkt en beloon ideeën.

3. Let op de kosten zonder onnodig te bezuinigen, gooi niets zomaar weg, verbeter het voorraadbeheer en bestel alleen nieuwe zaken als die echt noodzakelijk zijn. Overweeg gebruikt materiaal te kopen of materiaal te huren.

4. Ga met leveranciers en klanten om tafel en maak met hen andere afspraken over leveringen, levertijden, prijzen en voorwaarden die voor beide partijen een win/win situatie opleveren.

5. Voorkom onnodige (lange) vergaderingen, maak de beslissingslijnen korter en verminder het aantal procedures.

6. Pak zo snel mogelijk alle zaken aan die al lang geregeld hadden moeten zijn, maar die door de gebruikelijke werkdruk en gebrek aan urgentie steeds naar achteren zijn geschoven.

7. Geef medewerkers meer verantwoordelijkheid, verdeel taken anders en train medewerkers waardoor ze beter zelfstandig kunnen functioneren.

8. Investeer in het team en benadruk ieders individuele belang in het bedrijfssucces, organiseer regelmatig korte, informele bijeenkomsten aan het einde of begin van de week.

9. Ga kritisch het logistieke proces na op routing, indeling, (opslag) capaciteit en flexibiliteit. Breidt uit waar nodig en krimp in waar noodzakelijk.

10. Vraag iedereen oren en ogen open te houden om ontwikkelingen bij andere bedrijven en bedrijfstakken te volgen. Praat met andere bedrijven, werk samen en wissel ideeën uit.

 

*Onderzoek in opdracht van Kruizinga.nl onder 380 werkende Nederlanders die (mede) beslissend/eindverantwoordelijk zijn voor inkoop, facilitaire zaken, ontwikkeling en/of veiligheid binnen een bedrijf in de sectoren transport/logistiek, maakindustrie, e-commerce en detailhandel waar opslag van goederen, grondstoffen, onderdelen en/of producten plaatsvindt en/of waar veel goederenbewegingen plaatsvinden én waar door de corona crisis wijzigingen zijn doorgevoerd in de bedrijfsvoering. 

 

Over Kruizinga.nl

Kruizinga.nl, leverancier in opslag- en transportmiddelen, streeft ernaar om het logistieke proces van klanten, die te vinden zijn door heel Europa, continu te blijven verbeteren. De middelen zijn verrassend, slim en duurzaam. Zij zijn met zorg gekozen, getest en door gespecialiseerde producenten vervaardigd. De producten zijn te vinden op www.kruizinga.nl en zijn naar keuze te kopen of te huren. Dankzij de grote voorraad is vrijwel alles direct leverbaar. Om een specifiek logistiek vraagstuk, waar opslag en transportmiddelen een rol in spelen, goed en duurzaam op te kunnen lossen is het team van Kruizinga.nl altijd persoonlijk bereikbaar voor advies. Voor vele middelen bestaat de mogelijkheid om deze op maat te laten produceren, wat bijdraagt aan de efficiëntie in het logistieke proces. Naast het verkopen van nieuwe producten streeft Kruizinga.nl actief naar meer duurzaamheid door gebruikte opslag- en transportmiddelen in te kopen of in te ruilen, om deze vervolgens na een grondige inspectie weer te verhuren en/of te verkopen.


Lees meer..

Wist u dat wij ook opkopen?

23 januari 2023

Lees het volledige bericht

Altijd een opgeruimde werkplek? Lees de tips

23 januari 2023

Lees het volledige bericht

Welke pompwagen heeft uw voorkeur?

16 januari 2023

Lees het volledige bericht